Criterii 2019

Normele generale ale Premiului European pentru Servicii Energetice sunt stabilite în Statutul de atribuire:

Data limită pentru depunerea candidaturilor este 15 ianuarie 2019. Perioada de referință a cererilor depuse trebuie să fie anul calendaristic 2017/2018.

“Premiul European pentru Servicii Energetice” se acordă în următoarele trei categorii::

Categoria I: Cel mai Bun Promotor de Servicii Energetice

La această categorie, EESA onorează persoanele fizice și instituțiile care au oferit servicii excepționale pentru răspândirea serviciilor energetice în Europa. Pentru concepte de succes este nevoie de multiplicatori puternici care recunosc potențialul care stă în spatele acestora și asigură implementarea lor.

Pot fi înscrise toate activitățile, care îndeplinesc cu succes următoarele criterii:

 CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA PIEȚEI

Cum au contribuit activitățile dumneavostră recente la dezvoltarea continuă a pieței pentru serviciile energetice din Europa? De exemplu:

 • Oferirea de produse standardizate și soluții de proiect?
 • Oferirea de transfer know-how instituțional?
 • Crearea conștiinței politice în proiectul dumneavoastră.
BARIERE ABORDATE

Ce bariere existente le-ați abordat în cadrul activităților recente?

 • Informaționale
 • Organizaționale
 • Financiare
 • Juridice
 REZULTATE OBȚINUTE

Ce rezultate ați obținut recent în domeniul dumneavoastră de activitate?

 • Modelarea organizațiilor permanente și a cadrelor de reglementare (de exemplu ESCO, rețele etc.)
 • Furnizarea de beneficii economice (economii de costuri energetice în raport cu investiția totală, economii totale de energie în kWh și bani)
 • Furnizarea de beneficii sociale și de mediu (de exemplu, reducerea emisiilor, economii de apă, reducerea deșeurilor, crearea de locuri de muncă și de bunăstare etc.)
 • Volumul proiectului (număr de clădiri implicate, volum de referință)

Descărcați formularul de înscriere: Forumular_Înscriere_EESA_Promotor_Serviciu_Energie_2019

Categoria a II-a: Cel mai Bun Furnizor de Servicii Energetice

Inovatoare și de înaltă performanță Companiile de Servicii Energetice sunt elementare pentru dezvoltarea continuă a piețelor de servicii energetice. Premiul din categoria “Cel mai Bun Furnizor de Servicii Energetice” onorează întreprinderile care demonstrează economii excepționale de energie, inovație în implementare și calitate ridicată a serviciilor.

Criteriile relevante sunt disponibilitatea candidaților de a accepta riscurile de intrare pe piețe noi, inovația în implementarea tehnică și rolul acestora în dezvoltarea piețelor de servicii energetice exemplificate printr-un proiect de reper de succes.

CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA PIEȚEI

Cum au contribuit activitățile dumneavoastră recente la dezvoltarea continuă a pieței pentru serviciile energetice din Europa? De exemplu:

 • Disponibilitatea de a-și asuma riscuri
 • Oferirea de produse standardizate și soluții de proiect?
 • Oferirea de transfer know-how instituțional?
 • Crearea conștiinței politice în proiectul dumneavoastră.
 INOVARE ÎN IMPLEMENTAREA TEHNICĂ

Cum estimați inovația în implementare în ceea ce privește soluțiile standard și în ce proporție soluțiile inovatoare stau la baza dezvoltării proprii?

 • Tehnologie (aplicarea de tehnologii și concepte avansate, de exemplu, surse de energie regenerabile, măsuri de eficiență energetică)
 • Finanţare
 • Organizare și concepte (de exemplu Motivația utilizatorilor)
ETAPELE ESENȚIALE ALE PROIECTULUI

Care dintre proiectele implementate de dumneavoastră considerați a fi o etapă esențială în ceea ce privește dezvoltarea pieței sau inovarea și de ce?

 • Volumul proiectului/proiectelor (numărul de clădiri implicate, volumul de bază, producția / consumul de energie sustenabilă)
 • Beneficii economice (reduceri de costuri energetice în raport cu investiția totală, economii totale de energie în kWh și bani)
 • Beneficiile sociale și de mediu (de exemplu reduceri de emisii, economii de apă, reducerea deșeurilor, crearea de locuri de muncă și de bunăstare etc.)

Descărcați formularul de înscriere: Forumular_Înscriere_EESA_Furnizor_Servicii_Energetice_2019

Categoria a III-a: Cel mai Bun Proiect de Servicii Energetice

În această categorie, juriul va selecta până la trei proiecte remarcabile. Toate proiectele care îndeplinesc cu succes următoarele criterii pot fi înscrise:

CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA PIEȚEI

Cum a contribuit proiectul dumneavoastră la dezvoltarea continuă a pieței pentru serviciile energetice din Europa? De exemplu:

 • potențial de replicare
 • contribuția la dezvoltarea pieței
 • finanțare, tehnologie sau proceduri inovatoare
 • oferirea de proceduri și produse standardizate?
 • activități de marketing / transfer de know-how
 REDUCEREA CONSUMULUI DE ENERGIE ȘI IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Ce rezultate ați obținut în cadrul proiectului dumneavoastră?

 • Oferirea unor beneficii pentru mediu, sociale, economice (de exemplu, reducerea emisiilor de CO2, crearea de locuri de muncă și de bunăstare, scăderea costurilor)
 • Volumul proiectului/proiectelor (totalul economiilor de energie în kWh și bani, numărul de clădiri implicate, volumul de bază)
 • Alte aspecte cu impact

Descărcați formularul de înscriere: Formular_Înscriere_EESA_Proiect_Servicii_Energetice_2019

 Parteneri / Parteneri Media EESA 2019

Newsletter

Our newsletter informs you about news of our project. By clicking the Submit button, you confirm that you have read the privacy policy.