TripleWin prístup – energetické služiby v prenajímaných budovách

V rámci projektu guarantEE bol vyvinutý tzv. TripleWin prístup k využitiu energetických služieb v prenajímaných budovách.

Publikácia Garantované energetické služby – TripleWin prístup pri problematickom delení úspor, poskytuje podrobný prehľad problematiky a variantne navrhuje modely riešenia pre rôzne prípady usporiadania vlastníckych vzťahov.

Publikáciu si môžete stiahnuť tu: D2-5_Brochure_SK_ECB_v02Fin_2017-05-18.pdf

Newsletter

Our newsletter informs you about news of our project. By clicking the Submit button, you confirm that you have read the privacy policy.