Poradcovia GES sa školili

Dňa 6.februára 2018 sa v Bratislave v priestoroch Slovenských elektrární stretli aktuálni a potenciálni poradcovia pre garantované energetické služby (GES) na 1.module vzdelávania pre poradcov GES.

Na školení odzneli nasledovné prezentácie:

Úvod do GES a úloha poradcu (Marcel Lauko, ECB)

Základné prvky analýzy projektu GES (Pavol Tužinský, ECB)

GES a jej obstaranie (Juraj Revický, Tatra Tender)

Kľúčové otázky pri projektoch GES (Tomáš Kubečka, APES)

Platforma GES poradcov a projekt GuarantEE (Monika Rothová, ECB)

 

Celý balík prezentácií na stiahnutie.

 

Newsletter

Our newsletter informs you about news of our project. By clicking the Submit button, you confirm that you have read the privacy policy.