Nová príručka EIB o vykazovaní GES

V pondelok 7.mája vydala Európska Investičná Banka podrobnejšie pravidlá na vykazovanie Energy Performance Contractingu (na Slovenku GES – garantovaná energetická služba) ako doplnok ku usmerneniu Eurostatu zo septembra 2017. Cieľom nových pravidiel je pomôcť subjektom verejnej správy realizovať a financovať projekty na zvyšovanie energetickej efektívnosti pomocou GES.  Užívateľská príručka na stiahnutie:

http://www.eib.org/infocentre/publications/all/guide-to-statistical-treatment-of-epc

 

 

Newsletter