Webinár Triple-Win riešenia

Problém delenia zodpovednosti a benefitov (úspor energie) medzi vlastníka a nájomcu – tzv. Split Incentive Dilemma – predstavuje jednu z najvýznamnejších výziev pri ekonomizácii zvyšovania energetickej efektívnosti. Pri modernizácií budov ide o závažný problém, ktorého výsledkom je zväčša to, že modernizácia vôbec neprebehne a žiadne úspory sa nedosiahnu.

Na riešenie takýchto situácií je potrebné, aby mala každá zo zúčastnených strán adekvátny podiel tak na nákladoch ako aj na benefitoch – tzv. TripleWin prístup.

Ak vás táto tematika zaujíma, určite sa pripojte k webináru:

2.októbra 2018, 15:00 – 17:00   

Webinár sa zameriava hlavne na Triple-Win riešenia pre kancelárske budovy.

Webinár je v anglickom jazyku.

Informácie o obsahu webinára a ako sa na webinár prihlásiť.

Newsletter

Náš newsletter prináša novinky z diania v projekte GuarantEE. Kliknutím na tlačidlo Prihlásiť potvrdzujete, že ste čítali Pravidlá ochrany osobných údajov - privacy policy.