Podujatie projektu GuarantEE na Energetickom manažmente 2019

Súčasťou konferencie Energetický manažment 2019 bolo aj národné EPC podujatie projektu GuarantEE. Podujatie sa konalo prvý deň konferencie 11.marca 2019 ako druhá sekcia.  Miestom konania konferencie bol Hotel Patria, Štrbské Pleso.

Počas GuarantEE podujatia uviedla Monika Rothová (Energetické centrum Bratislava) projekt GuarantEE a jeho výstupy so zameraním na Triple Win model. Následne Marcel Lauko (Energetické centrum Bratislava) vysvetlil úlohu a význam poradcu pre garantované energetické služby a predstavil platformu poradcov GES. Martin Polónyi (MF SR) priblížil princípy vzorovej zmluvy GES pre verejný sektor v súlade s novou reguláciou Eurostatu a z toho vyplývajúce metodické usmernenie. Riaditeľ Asociácie poskytovateľov energetických služieb, pán Tomáš Kubečka, nastolil otázky týkajúce sa kvality energetických služieb a možností jej hodnotenia. Podujatia sa zúčastnil aj český partner projektu – firma Enviros, ktorej zástupkyňa Zuzana Lhotáková informovala o situácii na trhu s energetickými službami v Českej republike a uviedla české pilotné projekty.

Na záver podujatia prebehla diskusia hlavne o situácii na slovenskom trhu GES a kvalite energetických auditov.

FOTOGALÉRIA (zdroj energie-portal.sk):

Newsletter

Náš newsletter prináša novinky z diania v projekte GuarantEE. Kliknutím na tlačidlo Prihlásiť potvrdzujete, že ste čítali Pravidlá ochrany osobných údajov - privacy policy.