Link to guarantEE-Website

Dobrý deň,

do rúk sa Vám dostáva newsletter projektu GuarantEE - Energetická efektívnosť s garanciou v súkromnom a verejnom sektore. Máte možnosť dozvedieť sa, čo sa v poslednom čase udialo v oblasti garantovaných energetických služieb v rámci EÚ a aj na Slovensku. Želáme príjemné čítanie.

Energetické centrum Bratislava, slovenský partner projektu

Nová príručka o vykazovaní GES

Využiteľnosť GES pre verejnú správu bola v minulosti limitovaná zarátavaním kapitálových výdavkov súkromného sektora  v rámci zmluvy o GES do verejného dlhu krajiny, prípadne do dlhu daného subjektu verejnej správy. Táto bariéra bola odstránená metodickým usmernením Európskeho štatistického úradu zo septembra 2017 a následnou „používateľskou príručkou pre GES“ z mája 2018. Čítajte ďalej...

Koncepcia rozvoja GES vo verejnej správe SR

Vláda SR schválila koncepciu rozvoja garantovaných energetických služieb vo verejnej správe. Jej cieľom je zadefinovať postup a nevyhnutné kroky ku komplexnému usmerneniu subjektov v oblasti poskytovania a využívania garantovaných energetických služieb (GES) vo verejnej správe. Čítajte ďalej...

Úloha nezávislého odborného poradcu pre GES 

Koncepcia rozvoja GES pre proces prípravy garantovanej energetickej služby definuje pozíciu tzv. nezávislého odborného poradcu pre GES ("poradcu GES"). Čo takýto poradca vykonáva, či je potrebný a kto ním môže byť? Viac sa dozviete na novom blogu ECB...

Súťaž EFEKTIA 2018

Asociácia poskytovateľov energetických služieb vyhlásila druhý ročník súťaže o najlepšie projekty energetickej efektívnosti na Slovensku. Ak ste ešte neprihlásili svoje projekt, môžete tak urobiť do 30.septembra 2018. Viac info...

Holandské vzorové príklady projektov EPC

Holandská agentúra pre rozvoj podnikania RVO vydala piatu Bielu knihu o EPC - Energy Performance Contracts (na Slovensku garantovaná energetická služba). Kniha sumarizuje skúsenosti a odporúčania z projektov EPC za posledné roky, aby tak inšpirovala potenciálnych záujemcov o tento druh služby. Čítajte ďalej...

Podujatia

 

2.október 2018   

Webinár Triple-Win riešenia

Webinár na tému rozdelenia benefitov pri projektoch energetickej efektívnosti. 

 

6.-7.november 2018 / Bojnice

Konferencia ENEF 2018

13.ročník medzinárodnej konferencie, tento rok na tému "Inteligentne na energetickú efektívnosť".

 

27.február - 1.marec 2019 / Wels (Rakúsko)

World Sustainable Energy Days 2019

Svetové dni udržateľnej energie (WSED) sú jednou z najväčších európskych výročných konferencií v tejto oblasti. Každoročný summit spája viac ako 650 delegátov z viac ako 50 krajín z podnikania, verejného sektora a výskumnej komunity.

Do 10.októbra 2018 - Call for Papers & Speakers

_____________________________________________________________________________

Na web stránke projektu guarantEE nájdete ďalšie užitočné informácie a linky: http://www.guarantee-project.eu

Nájdete nás aj na Twitter-i: https://twitter.com/guarantee_H2020

Link to guarantEE on twitter

_____________________________________________________________________________

Za obsah tohto dokumentu nesú zodpovednosť výlučne autori. Nemusí vždy nevyhnutne odrážať stanovisko Európskej únie. Ani výkonná agentúra EASME, ani Európska komisia nie sú zodpovedné za použitie tu uvedených informácií.