Horizon 2020

Program Horizon 2020 2016-2017 pre energetickú efektívnosť bol oficiálne spustený 13. októbra 2015. Celkový rozpočet na zvýšenie energetickej efektívnosti je približne 194 miliónov EUR pre roky 2016 a 2017. Výzva na zvýšenie energetickej efektívnosti 2016-2017 v rámci programu Horizon 2020 poskytuje podporu pomocou:

  • Výskumu a názornej demonštrácie väčšieho počtu energeticky efektívnych technológií a riešení;
  • Opatrení týkajúcich sa zlepšenia trhu a na odstránenie prekážok na trhu a legislatívnych prekážok, zameraním sa na financovanie, regulácie a zlepšenie zručností a vedomostí.

Sústredí sa na 5 oblastí:

Energetická výva v rámci Horizon 2020 má za úlohu podporiť prechod k bezpečnej, čistej a efektívnej enegetike pre celú Európu. Pracovný program 2016-2017 „Bezpečná, čistá a efektívna energetika“ je rozdelený do štyroch hlavných oblastí: energetická efektívnosť, nízkoemisná energetika, smart mestá a komunity a nástroje pre malé a stredné podniky.

Link na web stránku.

Časť výzvy Horizon 2020 týkajúca sa energetickej efektívnosti „Bezpečná, čistá a efektívna energetika“  je administrovaná výkonnou agentúrou Európskej komisie pre malé a stredné podniky (EASME).

Newsletter

Náš newsletter prináša novinky z diania v projekte GuarantEE. Kliknutím na tlačidlo Prihlásiť potvrdzujete, že ste čítali Pravidlá ochrany osobných údajov - privacy policy.