Project Stakeholder

EPC Malacky

Počiatočná situácia

Organizácia Mesto Malacky
Počet budov 3 budovy
Krajina Slovensko
Typy budov športová hala, dom sociálnych služieb, kino
Typ zákazníka, sektor Verejný sektor

Ciele projektu
Mesto malo záujem o racionalizáciu, rekonštrukciu a modernizáciu svojho energetického hospodárstva na dotknutých objektoch s cieľom dosiahnuť úsporu energií v oblasti spotrieb elektrickej energie, tepla a plynu. Prínosom mal byť aj zlepšený komfort v daných objektoch.

Popis realizovaného technického riešenia:
Športová hala MALINA:

 • Osadenie vykurovacích telies ventilmi vhodnými na IRC reguláciu
 • Výmena sklenej steny na bazénovej hale
 • Výmena VZT pre bazénovú halu a úprava logiky prepojenia ostatných VZT jednotiek na túto nadväzujúcich
 • Úprava MaR a režimov prevádzky VZT
 • Výmena kotla v plynovej kotolni za kondenzačný
 • Zmena MaR kotolne s osadením meračov tepla na kotlový okruh a okruh solárnych kolektorov
 • Výmena svietidiel podľa potreby za energeticky úspornejšie vo vybraných častiach objektu
 • Pripojenie na energetický dispečing

Mestské centrum sociálnych služieb:

 • Osadenie objektu hlavicami a ventilmi IRC regulácie teploty v jednotlivých miestnostiach
 • Osadenie šetričov vody na výtokové batérie v izbách klientov
 • Pripojenie na energetický dispečing

Kino Záhoran:

 • Pripojenie na energetický dispečing
 • Tepelné zaizolovanie požadovaných plôch podľa zadania mesta
 • Výmena okien a dverí za nové vyhovujúce odporúčaniam normy

Fakty

Realizácia energeticky efektívnych opatrení september – november 2014
Trvanie zmluvy 10 rokov
Celková investícia [EUR] 441 870 €
Referenčná spotreba energie (rok 2012) 138 180 €/rok
Garantované úspory energie 38 400 €/ročne

Filter