Project Stakeholder

The White Lady

Budova The White Lady bola postavená okolo roku 1920, začiatkom 80tych rokov bola budova opustená. Dnes je The White Lady národnou pamiatkou, a využíva ju skupina podnikateľov Design academy Eindhoven, Philips corporate design, Mu Art a tiež verejná knižnica. V roku 2014 bol účet za energiu tak vysoký, a požiadavky nájomníkov na kvalitu ovzdušia tiež vysoké, na základe čoho sa majiteľ budovy rozhodol vypracovať energetický štítok a zaviesť úsporné opatrenia. Potom nastala otázka, kto všetky náklady uhradí. A tak spoločnosť ESCo navrhla riešenie, kde majiteľ a používatelia zdieľajú náklady. Na tento účel bola vytvorená 10 ročná zmluva o energetickej hospodárnosti. Medzitým sa dosiahla úspora emisií CO2 34%, a energetický štítok budovy sa zmenil z D na úroveň A.

Energetické opatrenia:

  • Ventilačný systém
  • Úprava vzduchu
  • Výroba tepla
  • Tepelné čerpadlá
  • Úspora CO2
  • Údržba a riadenie všetkých zariadení
  • Kontrolná technika
  • chladenie

Filter