Novinky

Podujatie projektu GuarantEE na Energetickom manažmente 2019

Súčasťou konferencie Energetický manažment 2019 bolo aj národné EPC podujatie projektu GuarantEE. Podujatie sa konalo prvý deň konferencie 11.marca 2019 ako druhá sekcia.  Miestom konania konferencie bol Hotel Patria, […] Viac

Nový prieskum IEA o EPC

Medzinárodná energetická agentúra (International Energy Agency – IEA) zverejnila výsledky výskumu venujúceho sa spoločnostiam poskytujúcim energetické služby (Energy services company – ESCO). Výskum prebiehal počas roka 2018 a pokrýval […] Viac

Víťazi EESA 2019

Dokopy sedemnásť samospráv, inštitúcií a firiem z Chorvátska, Nemecka, Talianska, Rumunska a Slovinska získalo toto ocenenie počas oficiálnej ceremónie EESA 2019 dňa 20.februára 2019 spojenej s podujatím Covenant of […] Viac

Problém s delením benefitov pri EPC? Triple Win prístup poskytuje riešenie.

Na poslednom webinári projektu guarantEE bol prezentovaný “triple win” prístup ako riešenie pri delení benefitov pri projektoch energetických služieb v administratívnych budovách. Partneri projektu guarantEE vytvorili 3 situačné modely, […] Viac

2. školenie poradcov GES

Dňa 22.novembra 2018 sa konalo školenie: Poradca pre garantované energetické služby Modul II. – Od prípravy k implementácii projektu Školenie sa konalo v Banskej Bystrici a zúčastnilo sa 31 […] Viac

Poznáme víťazov súťaže EFEKTIA 2018!

Skončil 2.ročník súťaže EFEKTIA – ceny víťazom boli počas slávnostného Galavečera odovzdané ministrom hospodárstva SR. Do súťaže sa prihlásilo 20 projektov, v celkovej investičnej hodnote 4 mil.€. Porota súťaže […] Viac

Už aj slovenské energetické certifikáty budov v aplikácii ENERFUND

Zhruba pred rokom vznikla aplikácia, ktorá mapuje vydávané energetické cetrifikáty budov a prepája ich s trhovými očakávaniami. Využíva pritom tzv. „otvorené data“. Údaje pre jednotlivé krajiny Európy sú pridávané […] Viac

Vzorové príklady projektov EPC z Holandska

Úspora energie v budovách výrazne prispeje k energetickým a klimatickým cieľom EÚ. Na dosiahnutie tohto cieľa bude potrebné obrovské zrýchlenie ekologizácie. Projekty energetickej efektívnosti môžu zohrať v tomto procese […] Viac

Koncepcia rozvoja GES vo verejnej správe

Ministerstvo financií SR v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR pripravilo „Koncepciu rozvoja garantovaných energetických služieb vo verejnej správe Slovenskej republiky“, ktorá bola v júli 2018 následne schválená vládou Slovenskej republiky. Cieľom Koncepcie […] Viac

Newsletter

Náš newsletter prináša novinky z diania v projekte GuarantEE. Kliknutím na tlačidlo Prihlásiť potvrdzujete, že ste čítali Pravidlá ochrany osobných údajov - privacy policy.