Novinky

2. školenie poradcov GES

Dňa 22.novembra 2018 sa konalo školenie: Poradca pre garantované energetické služby Modul II. – Od prípravy k implementácii projektu Školenie sa konalo v Banskej Bystrici a zúčastnilo sa 31 […] Viac

Najlepšie energetické služby budú ocenené

Európska cena EESA 2019  […] Viac

Poznáme víťazov súťaže EFEKTIA 2018!

Skončil 2.ročník súťaže EFEKTIA – ceny víťazom boli počas slávnostného Galavečera odovzdané ministrom hospodárstva SR. Do súťaže sa prihlásilo 20 projektov, v celkovej investičnej hodnote 4 mil.€. Porota súťaže […] Viac

Už aj slovenské energetické certifikáty budov v aplikácii ENERFUND

Zhruba pred rokom vznikla aplikácia, ktorá mapuje vydávané energetické cetrifikáty budov a prepája ich s trhovými očakávaniami. Využíva pritom tzv. “otvorené data”. Údaje pre jednotlivé krajiny Európy sú pridávané […] Viac

Vzorové príklady projektov EPC z Holandska

Úspora energie v budovách výrazne prispeje k energetickým a klimatickým cieľom EÚ. Na dosiahnutie tohto cieľa bude potrebné obrovské zrýchlenie ekologizácie. Projekty energetickej efektívnosti môžu zohrať v tomto procese […] Viac

Koncepcia rozvoja GES vo verejnej správe

Ministerstvo financií SR v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR pripravilo „Koncepciu rozvoja garantovaných energetických služieb vo verejnej správe Slovenskej republiky“, ktorá bola v júli 2018 následne schválená vládou Slovenskej republiky. Cieľom Koncepcie […] Viac

Nová príručka o vykazovaní GES

8.máj 2018 – Európska Investičná Banka (EIB) a Eurostat (Štatistický úrad Európskej komisie) vydali podrobné pravidlá pre štatistické vykazovanie Energy Performance Contractingu (na Slovenku GES – garantovaná energetická služba) […] Viac

Kvalita projektov GES

Európska Komisia podporila v rámci programu Horizon 2020 projekt QualitEE zameraný na vytvorenie štandardov kvality garantovaných energetických služieb (GES) a národných certifikačných schém zameraných na posudzovanie kvality garantovaných energetických […] Viac

Poradcovia GES sa školili

Dňa 6.februára 2018 sa v Bratislave v priestoroch Slovenských elektrární stretli aktuálni a potenciálni poradcovia pre garantované energetické služby (GES) na 1.module vzdelávania pre poradcov GES. Na školení odzneli […] Viac

ENERFUND nástroj

ENERFUND je európsky projekt, ktorého cieľom je vyvinúť a propagovať nástroj napomáhajúci rozhodovaniu pri plánovaní rekonštrukcií energetických systémov a pri financovaní rozsiahlych renovácií budov. Tento nástroj sa snaží hodnotiť potenciál […] Viac

Newsletter

Náš newsletter prináša novinky z diania v projekte GuarantEE. Kliknutím na tlačidlo Prihlásiť potvrdzujete, že ste čítali Pravidlá ochrany osobných údajov - privacy policy.