Novinky

Nová príručka EIB o vykazovaní GES

V pondelok 7.mája vydala Európska Investičná Banka podrobnejšie pravidlá na vykazovanie Energy Performance Contractingu (na Slovenku GES – garantovaná energetická služba) ako doplnok ku usmerneniu Eurostatu zo septembra 2017. […] Viac

Kvalita projektov GES

Európska Komisia podporila v rámci programu Horizon 2020 projekt QualitEE zameraný na vytvorenie štandardov kvality garantovaných energetických služieb (GES) a národných certifikačných schém zameraných na posudzovanie kvality garantovaných energetických […] Viac

Poradcovia GES sa školili

Dňa 6.februára 2018 sa v Bratislave v priestoroch Slovenských elektrární stretli aktuálni a potenciálni poradcovia pre garantované energetické služby (GES) na 1.module vzdelávania pre poradcov GES. Na školení odzneli […] Viac

ENERFUND nástroj

ENERFUND je európsky projekt, ktorého cieľom je vyvinúť a propagovať nástroj napomáhajúci rozhodovaniu pri plánovaní rekonštrukcií energetických systémov a pri financovaní rozsiahlych renovácií budov. Tento nástroj sa snaží hodnotiť potenciál […] Viac

TripleWin prístup – energetické služiby v prenajímaných budovách

V rámci projektu guarantEE bol vyvinutý tzv. TripleWin prístup k využitiu energetických služieb v prenajímaných budovách. Publikácia Garantované energetické služby – TripleWin prístup pri problematickom delení úspor, poskytuje podrobný prehľad problematiky a […] Viac

Ocenenie EFEKTIA 2017 – 45 projektov, úspory za 900 tisíc eur ročne

Organizátori súťaže o najlepšie projekty energetickej efektívnosti v Slovenskej republike uzavreli možnosť prihlasovania do pilotného ročníka. O ocenenie EFEKTIA 2017 sa bude uchádzať celkovo 45 projektov zo súkromného aj […] Viac

Štartuje prvý ročník súťaže EFEKTIA

Asociácia poskytovateľov energetických služieb v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou a Slovenskou radou pre zelené budovy vyhlasuje súťaž o najlepšie projekty energetickej efektívnosti v Slovenskej republike. O […] Viac

Prvý slovenský Newsletter guarantEE

Na stránke projektu guarantEE bol zverejnený prvý slovenský Newsleter. Toto vydanie obsahuje predstavenie zámerov a cieľov projektu guarantEE ako aj prehľad výsledkov jeho prvých aktivít. Tiež predstavuje európsku databázu najlepších EPC […] Viac

Newsletter