Knowledge Base

Školenie: Poradca pre GES – modul II.

Dňa 22.novembra 2018 sa v Banskej Bystrici uskutočnil už 2.modul vzdelávania pre poradcov GES.

Na školení odzneli nasledovné prezentácie:

  • O projekte GuarantEE
  • Zluvný rámec projektov GES
  • Špecifiká zmluvnho rámca podľa metodiky Eurostatu
  • Zmena regulačného prostredia v nadväznosti na Eurostat
  • Meranie a verifikácia úspor – základné princípy
Download

Webinár Triple win prístup pre administratívne budovy (v AJ)

Download

Medzinárodný GuarantEE webinár o M&V

Download

Školenie: Poradca pre GES – modul I.

Dňa 6.februára 2018 sa v Bratislave uskutočnil 1.modul vzdelávania pre poradcov GES.

Na školení odzneli nasledovné prezentácie:

Úvod do GES a úloha poradcu (Marcel Lauko, ECB)

Základné prvky analýzy projektu GES (Pavol Tužinský, ECB)

GES a jej obstaranie (Juraj Revický, Tatra Tender)

Kľúčové otázky pri projektoch GES (Tomáš Kubečka, APES)

Platforma GES poradcov a projekt GuarantEE (Monika Rothová, ECB)

Download

Správa o EPC trhu na Slovensku (D2.2)

Správa o Slovenskom EPC trhu, ktorej základom bol dotazníkový prieskum trhu. Dokument je len v anglickom jazyku.

Download

Publikácia: TripleWin prístup pri problematickom delení úspor (D2.5)

Problém rozdelenia úspor pri prenajímaných budovách predstavuje značnú výzvu pre projekty energetickej efektívnosti. Na riešenie takýchto situácií je potrebné riešenie na základe ktorého, bude mať každá zo zúčastnených strán adekvátny podiel tak na nákladoch ako aj na benefitoch – tzv. TripleWin prístup.

Download

Flexibilita pri zmluvách garantovaných energetických služieb (D2.6)

Na základe spätnej väzby z prieskumov vykonaných v rámci projektu guarantEE boli pre Slovensko identifikované aspekty existujúcich EPC zmlúv, ktoré možno považovať za problematické.

Download

Modelové postupy pre kombinovanie Energy Performance Contracting-u s inými opatreniami (D2.7)

V rámci projektu GuarantEE sme vytvorili modelové postupy pre 2 špecifické riešenia. V priloženej brožúre popisujeme možnosť využitia synergií a zníženie celkových projektových nákladov pri riešení projektu EPC paralelne s:

  • energetickým manažmentom/energetickým auditom alebo
  • implementáciou procesu ISO 50001
Download