Novinky

Výsledky projektu guarantEE budú zverejnené v rôznych médiách a prezentované na konferenciách a podujatiach týkajúcich sa energetiky a stavebného priemyslu.

Na tomto mieste nájdete relevantné informácie a dokumenty o podujatiach, týkajúcich sa projektu guarantEE.

Ocenenie European Energy Service Award (EESA) sa tiež uskutoční ako súčasť projektu. Toto prestížne ocenenie, ktoré sa pravidelne udeľuje od roku 2005, je udeľované spoločnostiam a projektom za výnimočný prínos a výsledky v oblasti energetických služieb.

Newsletter