European Energy Service Award (EESA)

Ste kvalifikovaný poskytovateľ alebo propagátor energetických služieb a nechýba vám inovatívny prístup? Podarilo sa vám implementovať úspešný alebo vzorový projekt na zvýšenie energetickej efektívnosti? Toto je vaša šanca uchádzať sa o ocenenie “Európska cena pre energetické služby (European Energy Service Award – EESA) 2017“!

The EESA sculptures | Picture © Berliner Energieagentur

The EESA sculptures | Picture © Berliner Energieagentur

 

Cena EESA bude udeľovaná v nasledujúcich kategóriách:

1. Kategória za najlepšiu propagáciu energetických služieb (Best European Energy Service Promoter)
Určená pre spoločnosti, inštitúcie alebo jednotlivcov, ktorí významne prispeli k rozvoju trhu s energetickými službami tak, že pomenovali exitujúce prekážky a navrhli ich riešenia.

2. Kategória pre najlepšieho poskytovateľa energetických služieb (Best European Energy Service Provider)
Určená pre ESCO spoločnosti, ktoré prispeli k novému rozvoju na trhu tak, že sú ochotné prevziať riziká a ukázať inovatívne postupy pri technických implementáciách, preukázané formou príkladu úspešného projektu.

3. Kategória pre najlepší projekt (Best European Energy Service Project)
Určená pre projekty zo všetkých oblastí, ktoré vykazujú excelentné výsledky pri ochrane životného prostredia, využívaní inovatívnych postupov alebo riešeniach na mieru pri klientoch so špecifickými požiadavkami. V tejto kategórii budú ocenené najviac tri projekty.

Prihlášky je potrebné predložiť v anglickom jazyku.

Formuláre prihlášok a ďalšie informácie sú k dispozícii na stránke  Kritériá.

Termín podania prihlášok je do 7. apríla 2017.

Výhercov vyberie medzinárodná porota, zložená z expertov:

  • Paolo Bertoldi | DG JRC, European Commission
  • Dr. Julije Domac | F.E.D.A.R.E.N.E
  • Ralf Goldmann | European Investment Bank
  • Terry McCallion | European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)

Slávnostné udeľovanie cien sa uskutoční 31. mája 2017 v Berlíne.

Európska cena pre energetické služby je udeľovaná  od roku 2005. Počas predchádzajúceho slávnostného udeľovania tejto ceny vyzdvihla riaditeľka Generálneho riaditeľstva pre energetiku a členka poroty EESA Marie C. Donnelly dôležitosť energetických služieb a potrebu začleniť súkromný kapitál za účelom dosiahnutia cieľov EÚ v oblasti zvýšenia energetickej efektívnosti.
Organizátorom EESA je Berlínska energetická agentúra a koná sa v rámci projektu guarantEE, ktorý je financovaný programom Európskej komisie pre výskum a inovácie Horizon 2020.
Prihláste sa teraz!

Newsletter