Európska cena EESA 2019

Berlínska energetická agentúra a Európska komisia udeľujú od roku 2005 spoločnostiam a projektom, ktoré významne prispeli k rozvoju energetických služieb, Európsku cenu pre energetické služby (EESA).

Cena EESA. Foto: © Berlínska energetická agentúra

Prihláste sa teraz!

Hľadáme tých najlepších! Ste inovatívny a efektívny poskytovateľ energetických služieb alebo ich propagátor? Podarilo sa Vám úspešne implementovať projekty súvisiace s udržateľnou energetikou? Toto je Vaša šanca!

Môžete sa prihlásiť do nasledujúcich kategórií:

Najlepšia propagácia energetických služieb (Best Energy Service Promoter)
Je určená pre spoločnosti, inštitúcie alebo jedincov, ktorí významne prispeli k odstráneniu prekážok brániacich rozvoju trhu s energetickými službami.

Najlepší poskytovateľ energetických služieb (Best Energy Service Provider)
Je určená pre ESCO spoločnosti, ktoré pomohli rozvíjať trh s energetickými službami svojou pripravenosťou prevziať riziká a ktoré prejavujú inovatívny prístup pri technickej implementácii, a majú výsledky vo forme úspešného projektu.

Najlepší projekt (Best Energy Service Project)
Projekty môžu byť zo všetkých sektorov. Mali by vynikať pri plnení cieľov v rámci ochrany klímy, aplikácie inovatívnych technológií alebo v rámci riešení zameraných na špecifické potreby zákazníkov. V tejto kategórii sa ocenia maximálne tri projekty.

Prihlášku a ďalšie dokumenty nájdete na: www.guarantee-project.eu.

Prihlášky môžete posielať do 15. januára 2019

Víťazov vyberie porota, ktorá bude pozostávať z medzinárodných expertov. Ceny budú víťazom udelené počas prestížnej ceremónie v Bruseli začiatkom roka 2019.

Cena EESA je udeľovaná v rámci projektu „guarantEE“, ktorý je financovaný v rámci programu Horizon 2020. Projektovým koordinátorom „guarrantEE“ je Berlínska energetická agentúra.

Mediálny partner:

 

 

Newsletter

Náš newsletter prináša novinky z diania v projekte GuarantEE. Kliknutím na tlačidlo Prihlásiť potvrdzujete, že ste čítali Pravidlá ochrany osobných údajov - privacy policy.