Platforma poradcov GES

V rámci projektu GuarantEE bola vytvorená platforma poradcov  pre energetické služby s garantovanou úsporou energie (GES).

Platforma je neformálne otvorené zoskupenie poradcov pre GES, ktorí sa rozhodli dodržiavať kvalitatívne kritériá definované projektom GaurantEE a princípy uvedené v európskom etickom kódexe pre Energy Performance Contracting – EPC.

Členovia platformy

ENERGY CENTRE BRATISLAVA, s.r.o.

ENERGY SYSTEMS GROUP s.r.o.

ENVIROS, s.r.o.

CityEnergy s.r.o.

Tatra Tender s.r.o.

ALOCONS spol. s r.o.

C.E.I.S. CZ, s.r.o.

BMS ENERGY, s.r.o.

MART SYSTEM, s.r.o.

SEVEn Energy SK, organizačná zložka

EPC Energy, s.r.o.

MP Profit PB, s.r.o.

Newsletter

Our newsletter informs you about news of our project. By clicking the Submit button, you confirm that you have read the privacy policy.