Ako sa zapojiť

Ako sa zaregistrovať do platformy poradcov garantovaných energetických služieb (GES)?

Je potrebné vyplniť formulár – vyhlásenie poradcu garantovaných energetických služieb – a zaslať ho na email: rothova@ecb.sk.

Vo vyhlásení­ poradcovia energetických služieb súhlasia s tým, že:

 

Newsletter

Our newsletter informs you about news of our project. By clicking the Submit button, you confirm that you have read the privacy policy.