Kritériá pre poradcov GES

Prí­pravná fáza:

 Technické zručnosti

 • Znalosť kľúčových ukazovateľov spotreby energie a vnútorného prostredia (KPIs)
 • Znalosť vykurovací­ch, vetracích a klimatizačných systémov (HVAC)
 • Znalosť procesu merania a overovania (M&V)

 Ekonomické zručnosti

 • Finančné podmienky
 • Rozdelenie a riadenie rizík

 Legislatí­vne zručnosti

 • Legislatívne podmienky
 • Národné právne predpisy
 • Verejné obstarávanie
 • Zmluvné podmienky

 Projektové zručnosti

 • Riadenie interných aj externých procesov (projektový manažment, rozhodovací­ proces orgánov štátnej správy, riadenie zmien, spolupráce a komunikácie)

 Personálne zručnosti

 • Komunikačné zručnosti na vysokej úrovni
 • Nezávislosť a spoľahlivosť

 Fáza obstarávania:

Technické zručnosti

 • Finančné modely
 • Legislatí­vne a právne aspekty verejného obstarávania
 • Obstarávanie – výber a zazmluvnenie
 • M&V Meranie a overovanie
 • Opatrenia v prípade sporov (Bonus/malus)

 

Kritériá poradcov energetických služieb na stiahnutie.

 

Newsletter

Náš newsletter prináša novinky z diania v projekte GuarantEE. Kliknutím na tlačidlo Prihlásiť potvrdzujete, že ste čítali Pravidlá ochrany osobných údajov - privacy policy.