Služby

Na tomto mieste je možné stiahnuť si výsledky a výstupy z projektu guarantEE, ako napríklad správy o trhoch a dokumenty o obchodných modeloch a variantách zmlúv.

Nájdete tu aj linky na súvisiace projekty, inštitúcie a iniciatívy.

Newsletter