1. Bilten

Pripravili smo 1. Bilten projekta EU “Pogodbeno zagotovljeni prihranki energije v zasebnem in javnem sektorju” (guarantEE). Projekt guarantEE je nadaljevanje projekta EESI 2020.

V tem prvem Biltenu se boste seznanili s cilji in aktivnostmi projekta guarantEE, vključno s podatkovno bazo Dobre prakse EPC. Poleg tega boste našli članke o programu obnov za večstanovanjske stavbe v zasebnem solastništvu v Parizu in o obnovi stavbnega fonda v Bukarešti, pa tudi informacije o novih programih spodbud v Nemčiji in Avstriji v zvezi z EPC.

Želimo vam poučno in zadovoljstva polno branje prvega Biltena guarantEE.

Bilten

Our newsletter informs you about news of our project. By clicking the Submit button, you confirm that you have read the privacy policy.