O projektu guarantEE

Zakaj energetske storitve učinkovite rabe energije?

Stavbni fond je največji porabnik energije v Evropi. S 40-odstotnim deležem (2012) porabe celotne  končne energije so stavbe odgovorne za 38 % emisij CO2 v EU. Da bi dosegli evropske cilje energetske učinkovitosti in zmanjšanja CO2, se mora stopnja prenove stavbnega fonda znatno zvišati in premagati prevladujoč zaostanek. Ker so javni proračuni preobremenjeni v mnogih državah, je ključno, da se zasebni kapital aktivira za izvedbo potrebnih ukrepov za varčevanje z energijo z naprednimi energetskimi storitvami učinkovite rabe energije (ES URE).

Povečanje EPC

Energetsko pogodbeništvo je model energetske storitve, ki je bil uspešno uporabljen pri posodobitvi večinoma javnih stavb v zadnjih 20-tih letih. Močnejše širjenje EPC izven javnega sektorja sta do zdaj preprečevala v glavnem dva nerešena problema: dileme razdeljenih iniciativ v najetih objektih in pomanjkanje zadostnega števila ustrezno prilagodljivih pogodbenih modelov.

Cilji projekta

V okviru projekta guarantEE bo 14 izkušenih partnerjev razvijalo inovativne poslovne in finančne modele za ESCO-je za projekte EPC. Cilj projekta je razviti in preizkusiti rešitve za najete objekte, ki ustrezno delijo stroške in koristi med uporabnika, lastnika stavbe in podjetje ESCO (pristop trojne zmage).

Za zasebni sektor, posebej za lastnike stavb kot ciljno skupino, bodo razvite variante pogodb EPC, ki bodo zagotavljale povečano prilagodljivost.

Deležniki na trgu bodo intenzivno vključeni v analizo trenutnih ovir in definiranje ustreznih pogodbenih rešitev.

Inovativni modeli ES URE bodo preizkušeni na pilotnih projektih, kjer bodo lastniki stavb deležni strokovne podpore s strani izkušenih pospeševalcev EPC.

Bilten

Our newsletter informs you about news of our project. By clicking the Submit button, you confirm that you have read the privacy policy.