Obzorje 2020

Delovni Program 2016-2017 Obzorja 2020 za energetsko učinkovitost je bil uradno sprejet 13. oktobra 2015. Celotni proračun za razpise za energetsko učinkovitost znaša približno 194 milijonov EUR za leti 2016 in 2017. Razpis Obzorja 2020 za energetsko učinkovitost 2016-2017 zagotavlja podporo za inovacije preko:

  • raziskovanja in predstavitev bolj energetsko učinkovitih tehnologij in rešitev,
  • uporabe tržnih ukrepov za odstranitev tržnih in upravljalskih ovir s pomočjo financiranja, predpisov in izboljšanja spretnosti in znanja,

in se osredotoča na pet področij:

Na področju energetike je oblikovan Energetski izziv Obzorja 2020 za podporo prehodu na varen, čist in učinkovit energetski sistem za Evropo. Delovni program 2016-2017 za ‘Varno, čisto in učinkovito energijo’ je razdeljen na štiri glavna področja:

  • energetsko učinkovitost,
  • konkurenčno nizko-ogljično energijo,
  • pametna mesta in občine in
  • instrumente MSP.

Energetsko učinkovitost izziva Obzorje 2020 ‘Varna, čista in učinkovita energija’ upravlja izvršna agencija Evropske komisije Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME).

Povezava na spletno stran EASME

Bilten

Our newsletter informs you about news of our project. By clicking the Submit button, you confirm that you have read the privacy policy.