Ciljne skupine

Upravljanje javnega premoženja

V zadnjih dvajsetih letih je bilo energetsko pogodbeništvo najbolj uspešno v javnem sektorju. Javne stavbe, kot so šole, fakultete, bolnišnice, rekreativni objekti, občinske stavbe, kulturni  centri in policijski objekti, so bile prenovljene v velikem številu v mnogih evropskih državah.

V okviru projekta guarantEE bodo upravljalci stavb v javnem sektorju pozvani k obravnavi možnih izboljšav EPC in bodo imeli podporo pri izvedbi pilotnih projektov.

Lastniki zasebnih stavb

V mnogih državah se je v zadnjih letih delež zasebnih naročnikov EPC povečal v glavnem v industriji in storitvenem sektorju. Pomenljivo je mnenje mnogih zasebnih naročnikov, da EPC ni dovolj prilagodljiv:

  • zahtevani minimalni obseg projekta EPC je velik,
  • postopki garantiranja prihrankov so kompleksni,
  • trajanje pogodb je dolgo.

Projekt guarantEE bo povabil lastnike zasebnih stavb in upravnike objektov, da sodelujejo pri pripravi inovativnih rešitev, ki bodo zagotavljale boljšo prilagojenost EPC modela zasebnemu sektorju.

Energetski svetovalci

Pospeševalci EPC lahko podpirajo naročnika EPC med kompleksnim postopkom projekta EPC. Še posebej pomembna je vloga pospeševalcev pri implementaciji inovativnih modelov.

V okviru projekta guarantEE bodo vzpostavljene mreže pospeševalcev v 14-tih sodelujočih državah, ki bodo prispevale k izmenjavi znanja in krepile zmogljivosti te skupine.

Bilten

Our newsletter informs you about news of our project. By clicking the Submit button, you confirm that you have read the privacy policy.