Project Stakeholder

Energetska sanacija OŠ in ZD v Idriji

Občina Idrija je februarja 2017 objavila javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta za energetsko sanacijo Osnovne šole Idrija in Zdravstvenega doma Idrija po modelu energetskega pogodbeništva. Postopek konkurenčnega dialoga je potekal v letih 2017 in 2018, ko se je usklajevalo več vzporednih aktivnosti na predmetnih objektih. V oktobru 2018 je bil izbran ponudnik Petrol d.d., Ljubljana.

Investicijska vrednost projekta energetske sanacije znaša nekaj več kot 3 mio €, pri čemer znaša investicija zasebnega partnerja več kot 1,5 mio €, kohezijska sredstva predvidoma 1 mio € in sredstva občine nekaj manj kot 0,5 mio €. Občina Idrija se je z omenjenim projektom v septembru 2018 prijavila tudi na razpis za kohezijska sredstva. Projekt je pripravljen in bo izveden v skladu z določili Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 2020 Ministrstva za infrastrukturo in vključuje kohezijska sredstva finančne perspektive 2014-2020.

Celovita energetska sanacija se bo izvajala na objektih Osnovne šole Idrija ter Zdravstvenega doma Idrija, ki sta dva izmed večjih objektov v občini. Izvedba je predvidena do ogrevalne sezone 2019/2020. Glede na stanje posameznega objekta bodo glavni ukrepi energetske sanacije toplotna zaščita ovoja stavb, vgradnja toplotne izolacije na podstrešjih oz. strehah, zamenjava stavbnega pohištva ter vgradnja zunanjih senčil. Koncesija za storitev je podeljena za obdobje 15 let.

Potrebe po toploti se bodo zagotavljale iz sistema daljinskega ogrevanja iz centralne kotlovnice v Modri dvorani. Razsvetljava se bo na osnovni šoli sanirala z vgradnjo energetsko učinkovitih LED svetlobnih izvorov. Vzpostavilo se bo tudi energetsko upravljanje, preko katerega bo zagotovljeno doseganje želenih prihrankov energije. V sklopu projekta se bodo izvajala tudi druga dela za zagotavljanje celovitosti obnove obeh objektov (kot npr. vzpostavitev funkcionalnosti prostora za knjižnico oz. sanacija vhoda v zdravstveni dom ter prostor za urgenco).

Zagotovljeni pogodbeni prihranki toplote znašajo preko 600.000 kWh, zagotovljeni pogodbeni prihranki električne energije pa cca. 158.000 kWh, skupaj torej približno 760.000 kWh. Povprečno to pomeni približno 50 % obstoječe rabe objektov ter skoraj 70 % prihrankov električne energije na osnovni šoli, predvsem zaradi obnove razsvetljave. Vrednost prihrankov za oba segmenta objektov znaša približno 195.000 € (brez DDV), skupaj z vzdrževanjem. Izjemnega pomena je tudi okoljski vidik, saj znaša zmanjšanje emisij CO2 200 ton/leto.