Sporočila za javnost

Predhodno spletno (on-line) preverjanje EPC

Spletno orodje za prvo oceno možnosti uporabe energetskega pogodbeništva (EPC) je namenjeno lastnikom in upravljalcem stavb pri odločanju za model EPC energetske prenove stavb.

Spletno preverjanje možnosti uporabe EPC traja manj kot 5 minut in vsebuje vprašanja o:

  • vrsti in lastništvu stavb,
  • letnih energetskih stroških in
  • načrtovani energetski obnovi.

Na osnovi vaših odgovorov na ta vprašanja boste dobili prvo oceno. Ocena bo pokazala opcije za izvedbo ukrepov energetske učinkovitosti za vaše stavbe.

Spletno orodje je razvila Nizozemska podjetniška agencija (RVO.nl) v okviru projekta guarantEE. Orodje bo uporabljalo 14 partnerjev guarantEE-ja in  bo torej na razpolago v 14 jezikih. Več …

 

Evropska nagrada za energetske storitve (EESA)

Berlinska energetska agencija že desetič nagrajuje najboljše evropske energetske storitve.

  • Evropska nagrada za energetske storitve (EESA) se podeljuje inovativnim energetskim storitvam v Evropi.
  • Nagrada bo podeljena v treh kategorijah: najboljši spodbujevalec energetskih storitev, najboljši ponudnik energetskih storitev in najboljši projekt energetskih storitev.
  • Berlinska energetska agencija sprejema vloge do 15. marca 2017. Več …

 

Tržna študija

Tržna študija potrjuje visok potencial za prihranke pri stroških v okviru energetskih storitev:

  • 60 odstotkov stavbnih ekspertov nima nobenih izkušenj z energetskim pogodbeništvom ali podobnimi modeli energetskih storitev,
  • Poročilo, pripravljeno v okviru evropskega projekta guarantEE in v koordinaciji Berlinske energetske agencije, podaja dragocene vpoglede,
  • Zahtevana je najboljša praksa in specializirane informacije za lastnike stavb in menedžerje. Več …

 

Energetsko pogodbeništvo v stanovanjskem sektorju

Stavbe so največji porabnik energije v Evropi – s 40-odstotnim deležem (leta 2012) porabe celotne končne energije so stavbe odgovorne za 38 % emisij CO2. V Sloveniji je kar 70 % skupnih površin stanovanjskih stavb in 60 % skupnih površin nestanovanjskih stavb, zgrajenih pred letom 1985, in te predstavljajo ogromen potencial za zmanjšanje rabe končne energije in emisij toplogrednih plinov, vendar se mora stopnja celovite energetske prenove znatno zvišati. Več …

Bilten

Our newsletter informs you about news of our project. By clicking the Submit button, you confirm that you have read the privacy policy.