Registracija

Kako se registrirati kot pospeševalec EPO?

Potrebno je podpisati “Samoizjavo pospeševalca EPO“.

S podpisom samoizjave se pospeševalec EPO obveže, da bo:

  • podpiral in spoštoval guarantEE kriterije za pospeševalca EPO,
  • podpiral in spoštoval vrednote in principe Evropskega kodeksa ravnanja EPO,
  • deloval v skladu s principi smernice EESI 2020 EPC za pospeševalce EPO,
  • omogočil objavo poslovnih dosežkov v zvezi z realiziranimi projekti EPO, vključno z referencami in povezavami,
  • omogočil objavo kontaktnih podatkov ter informacijo o doseženi strokovni izobrazbi in zaključenih relevantnih usposabljanjih za pospeševalca EPO,
  • pridobival dodatna znanja, ki jih potrebuje pospeševalec EPO ter se udeleževal usposabljanj za pospeševalce EPO.

Dodatne informacije in obrazci so na razpolago tudi v okviru Foruma za pospeševalce EPO.

Platforma pospeševalcev EPO

Vabimo vas k registraciji in sodelovanju v razpravah na forumu, ki je namenjen povezovanju pospeševalcev EPO ter izmenjavi mnenj, izkušenj ter znanj in je dostopen na povezavi https://guaranteeforum.pleio.nl/.

Imate dodatna vprašanja? Prosimo, pošljite jih na e-naslov damir.stanicic@ijs.si.

Bilten

Our newsletter informs you about news of our project. By clicking the Submit button, you confirm that you have read the privacy policy.